Misja Fundacji Human

Wzmacniamy talenty,
tworzymy przyszłość

Zapraszamy

Nasza misja

Misją Fundacji Human jest szerokie upowszechnianie, promowanie i wspieranie rozwoju innowacyjności, nowych technologii, nauki, kultury i oświaty. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez różne działania, takie jak inicjowanie, wspieranie i prowadzenie prac naukowych i badawczych mających na celu rozwój innowacyjności i nowych technologii. Ważnym aspektem misji jest także promowanie innowacyjności oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Fundacja angażuje się w prowadzenie i wspieranie projektów związanych z nowoczesnymi technologiami oraz wspiera komercjalizację wyników badań naukowych. Fundacja Human również angażuje się w produkcję filmową, zarówno finansując tworzenie nowych filmów, jak i realizując własne produkcje. Dodatkowo, Fundacja prowadzi i wspiera projekty o charakterze kulturalnym i oświatowym poprzez współpracę i finansowanie podmiotów propagujących kulturę i sztukę. Misją Fundacji jest również finansowanie działalności charytatywnej, rozwój sportu i rekreacji, wsparcie wolontariatu oraz udzielanie pomocy finansowej osobom potrzebującym. Ponadto, Fundacja Human angażuje się w finansowanie rozwoju energooszczędnego budownictwa, przemysłu oraz odnawialnych źródeł energii. Działalność kulturalna i oświatowa, organizacja szkoleń, wystaw, imprez artystycznych oraz promowanie twórców filmowych również są ważnymi elementami misji Fundacji Human.

WSPIERANIE

Wspieramy kulturę, sztukę i naukę.

ROZWÓJ

Uważamy że ciągły rozwój jest niezbędny

EDUKACJA

Edukacja jako wzrost świadomości społecznej
Statut Fundacji Human
sungraduation-hatthumbs-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram