Ojciec Efrem - Zanurzony w pięknie

Ojciec Efrem - Zanurzony w pięknie

Patriota, artysta, zakonnik.
Tak w trzech słowach można opisać sylwetkę Ojca Efrema.

Fundacja Human za cel obrała sobie przybliżenie sylwetki Ojca Efrema.
Ojciec Efrem zasłynął ze swojego bogatego dorobku artystycznego, obejmującego różne techniki i style. Tworzył obrazy, portrety, rzeźby, polichromie, freski, witraże, akwarele, rysunki ołówkiem oraz projekty znaczków. Jego dzieła są przechowywane w muzeach i kościołach w Belgii, Włoszech, Hiszpanii i Polsce. Przed wojną, na prośbę kardynała Hlonda, wykonał polichromie ilustrujące życie św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej. Był również patriotą, który dumnie przyznawał się do swojej polskości i tęsknił za Ojczyzną.

Prace nad filmem trwają, w trakcie realizacji dokumentu, członkowie Fundacji Human, w poszukiwaniu materiałów zjeździli całą Polskę, odwiedzili Włochy oraz Hiszpanię.
Więcej informacji wkrótce.

Link do zrzutki na film

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram