Wyjazd do Włoch

Wyjazd do Włoch

W ramach przygotowań i poszukiwań materiałów do dokumentu o Ojcu Efremie, członkowie Fundacji Human odwiedzili Włochy.
W Rzymie oraz Asyżu powstawał materiał filmowy oraz zbierane były informacje o dziełach Ojca Efrema.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram